fbpx
Moje konto ... Obserwowane ... Koszyk ... Kontakt

Ubezpieczenia dla fizjoterapeutów

UWAGA!

W związku z nowelizacją ustawy (z dnia 28 listopada 2019 roku) wszyscy fizjoterapeuci prowadzący swoją działalność gospodarczą są zobowiązani do końca 31-10- 2019 roku do rejestracji jej jako Podmiot Leczniczy (może będzie to inna forma/nazwa, nadal trwają dyskusje), która będzie nakładała na nich obowiązek posiadania OC OBOWIĄZKOWEGO!

1/ Informujemy, że do chwili rejestracji swojej działalności w formie indywidualnej PRAKTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ (termin do 31-10-2019 r.) nie muszą Państwo posiadać OBOWIĄZKOWEGO OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą dla indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej.

2/ Wyjaśniamy, że do chwili obecnej nie ma jeszcze odpowiedniego ROZPORZĄDZENIA regulującego warunki ubezpieczenia obowiązkowego, co oznacza, że osoby które zarejestrują swoją działalność w formie indywidualnej PRAKTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ przed wejściem ROZPORZĄDZENIA mogą legitymować się ubezpieczeniem OC DOBROWOLNYM spełniającym warunki sumy ubezpieczenia wynoszącej 30 tys. EUR na jedno zdarzenie i 150 tys. EUR na wszystkie zdarzenia.

3/ Wobec powyższego wszystkie polisy, które będą wznawiane będą uwzględniały powyższe sumy ubezpieczenia, tak, żeby można było zarejestrować działalność w formie jednoosobowej praktyki fizjoterapeutycznej, a osobom posiadającym polisy, które nie spełniają tego warunku, będziemy aneksować polisy do wskazanych sum ubezpieczenia.

Obowiązkowe ubezpieczenie

Obowiązkowe ubezpieczenie fizjoterapeuty skierowane jest do wszystkich fizjoterapeutów, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub gabinet fizjoterapeutyczny na podstawie kontraktu z NFZ.

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie czynności fizjoterapeutyczne wynikające z Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, m.in. zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masaże.

Zalety ubezpieczenia

Atrakcyjna cena
Minimum formalności
Stała suma gwarancyjna
Płatność składki w ratach
Sprawdzony ubezpieczyciel
Ochrona wszystkich czynności fizjoterapeutycznych wynikających z Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Czego nie obejmuje ubezpieczenie

Jeżeli chodzi o zdarzenia które nie są objęte ubezpieczeniem, to należy zawsze wskazywać
na wyłączenia odpowiedzialności, które podają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
Do najważniejszych należą:
1

Brak odpowiedzialności, gdyby taka osoba musiała posiadać ubezpieczenie obowiązkowe, a go nie miała.

2

Wina umyślna, czyli wypadki spowodowane umyślnym zachowaniem.

3

Brak uprawnień do wykonywania działalności leczniczej lub udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

4

Wykonywanie działalności leczniczej przy pomocy maszyn do których używania nie ma się odpowiednich uprawnień lub dokumentów potwierdzających przeszkolenie ubezpieczonego w tym zakresie.

5

Szkody spowodowane oddziaływaniem na kod genetyczny.

6

Stan nietrzeźwości.

Dowiedz się więcej

Acus Med nie pośredniczy w ubezpieczeniach, a jedynie wynajmuje miejsce reklamowe na stronie.
Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia, wypełnij formularz.