Przedsiębiorstwo Acus Med. Sp. z o.o. realizuje projekt nr POPW.01.02.00-18-0137/21, pn.Internacjonalizacja firmy ACUS MED Sp. z o.o”. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020 oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Cel projektu: wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne ( francuski, austriacki i amerykański) produktów firmy ACUS MED w postaci specjalistycznych wyrobów wykorzystywanych w fizjoterapii.

Efekty projektu: Dywersyfikacja rynków sprzedaży, Pozyskanie nowych zagranicznych kontrahentów, Rozwój produktów w oparciu o trendy na rynkach zagranicznych oraz wymogi klientów zagranicznych.

 

Wartość projektu: 967 046,30 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 668 270,00  PLN