Warunki masażu w biurach | Technik masażysta - ustawa fizjoterapeutyczna

Jakie warunki muszą być spełnione, by wykonywać masaż w biurach dla technika masażu zatrudnionego na umowę zlecenie?

1

16804

Czy obowiązuje ich ustawa o zawodzie fizjoterapeuty?

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty określa kwestie związane z wykonywaniem prawa zawodu fizjoterapeuty i za fizjoterapeutę uznaje osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, określone w ustawie. Ponadto Krajowa Izba Fizjoterapeutów prowadzi rejestr osób posiadających prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. W ustawie nie widnieje informacja, aby „technika masażu” uznano za fizjoterapeutę, chyba, że poza tytułem technika masażu spełnia inne wymagania określone w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty.

Baner Sklep ACUSMED

Zatem technika masażysty nie może obowiązywać ustawa o zawodzie fizjoterapeuty…

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania – technik masażysta został ulokowany pod kodem 325402. Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła technikum lub szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik masażysta lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z 9 maja 2017 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wskazanych do art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazuje się, że personelem wykonującym zabiegi masażu (suchy, limfatyczny, podwodny, mechaniczny) może być fizjoterapeuta lub masażysta, czyli osoba, która uzyskała dyplom technika masażysty (która ukończyła technikum lub szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej) !

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej zawiera wytyczne dla osób wykonujących zawód technika masażysty odnośnie warunków i czynności jakie mogą podejmować przy świadczeniu usług w domach, biurach, jeżeli są związane z rehabilitacji leczniczą.

Jeżeli tak jak w przedstawionym stanie faktycznym technik masażysta jest osobą świadczącą usługi na podstawie umowy zlecenia, to może on zatem prowadzić działalność gospodarczą. Wtedy stosuje się wobec niego i wobec pracowników przez niego zatrudnionych, przepisy ustawy o działalności gospodarczej i działalności leczniczej.

Osoby posiadające ukończone kursy z zakresu masażu mogą prowadzić działalność związaną z realizacją usług dla ludności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności w ramach działu 96.04.Z tj. 

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, obejmującego działalność usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp., mająca na celu poprawę samopoczucia. 

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż podklasa ta nie obejmuje: – masaży i terapii leczniczych sklasyfikowanych w 86.90.A; – tj. działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanej w 93.13.Z.

Wniosek jest jeden: nie ma obowiązujących szczegółowych wytycznych wskazujących na postępowanie podczas masażu w biurach.

Jak bardzo podobał Ci się ten wpis?

Kliknij na gwiazdkę aby ocenić

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 3

Wspomagaj się wiedzą innych, bądź na bieżąco!
Dołącz do Facebookowej grupy "Pogadajmy o fizjoterapii"


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *