Kim jest osteopata

Kim jest osteopata i jakie ma uprawnienia?

22399

Czym jest osteopatia?

Osteopatia jest gałęzią medycyny, posiadająca własną historię i własną filozofię. Posiada też własną metodę diagnozowania i leczenia. W sferze diagnostyki skupia się na analizie ruchomości tkanek miękkich i stawów. Wykorzystując techniki manualne wspomaga samoleczenie organizmu. Jest systemem leczenia manualnego, powstałym ponad 100 lat temu w USA. 

Dr A.T Still, lekarz medycyny, który nie był zadowolony z efektów leczenia tradycyjnego stworzył koncepcję leczenia człowieka jako całości – osteopatię. Stiil uważał, że wszystkie układy naszego ciała mają na siebie wzajemny wpływ i dysfunkcja jednego lub więcej układów może spowodować zaburzenia czynnościowe w innych częściach ciała.

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zawód osteopaty jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności po nr. 323010 i na tej  podstawie Uczelnie dokonują nauczania zawodowego w tym zakresie.

Acus Med Sklep medyczny

Kim jest osteopata? 

Osteopata, jest specjalistą w dziedzinie osteopatii. Aby zostać osteopatą najpierw trzeba uzyskać tytuł lekarza medycyny lub fizjoterapeuty na pięcioletnich studiach magisterskich. Następnie należy odbyć studia osteopatyczne, które również trwają pięć lat. Po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminu klinicznego uzyskuje się prawo do wykonywania zawodu osteopaty. Tak zaawansowana edukacja jest niezbędna, gdyż specjalista tej dziedziny musi posiadać szersze spojrzenie na anomalie układu ruchowego i funkcjonowanie całego organizmu. Podstawą osteopatii jest znajomość anatomii i fizjologii człowieka, a więc budowy i funkcji wszystkich narządów, zasad ich współdziałania i wzajemnych regulacji. Jako specjalista pierwszego kontaktu osteopata nie może oczywiście przeoczyć objawów wymagających szybkiej interwencji.

Osteopatą w Polsce jest więc magister fizjoterapii bądź lekarz medycyny, który przeszedł 5 letnie szkolenie osteopatyczne, napisał oraz obronił pracę dyplomową z zakresu osteopatii. Osteopaci różnią się od fizjoterapeutów bardziej zaawansowanym wykształceniem medycznym i szerszym spojrzeniem na patologie układu ruchowego.

Obecnie w Polsce kształci się osteopatów na podyplomowych studiach medycyny osteopatycznej dla lekarzy i fizjoterapeutów. Studia podyplomowe podlegają przepisom Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Dlatego też o przyjęcie na studia podyplomowe w zakresie nauk medycznych, zgodnie z powyższą ustawą, może ubiegać się każda osoba, która ma już wykształcenie medyczne i prawo do wykonywania zawodu medycznego.

Jak polskie prawo klasyfikuje zawód osteopaty?

Osteopatia jest zawodem medycznym w ramach, którego wykonuje się leczenie osteopatyczne u pacjentów z dysfunkcją somatyczną sklasyfikowaną jako jednostka chorobowa w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 pod nr. M99. Osteopata stosuje metody diagnostyki strukturalnej, funkcjonalnej, obrazowej oraz prowadzi leczenie osteopatyczne, stosując zabiegi terapeutyczne sklasyfikowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 nr. 93.6.

W Polsce od 2005 roku funkcjonuje Towarzystwo Osteopatów Polskich, które należy do Europejskiej Federacji Osteopatów. Towarzystwo Osteopatów Polskich stworzyło Kodeks Etyki Zawodowej.

Niestety oprócz osteopatów, którzy są lekarzami lub fizjoterapeutami, spotyka się również osteopatów, którzy nie posiadają żadnego kierunkowego wykształcenia, sami uczyli się „fachu”, reklamują się jako osteopaci – kręglarze, którzy nie mają do tego żadnych uprawnień. Ukończyli oni krótkie kursy, szkolenia. Niestety obecnie nie funkcjonują przepisy, które regulowałyby kwestię w tym zakresie. Każdy może otworzyć działalność gospodarczą o tym profilu.

Pamiętajmy, iż skorzystanie z pomocy osób, którzy nie mają odpowiedniego doświadczenia i wykształcenia, a więc są nieuprawnione do wykonywania zawodu, może być zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia oraz spowodować nieodwracalne skutki dla zdrowia.

Niestety stan prawny wykonywania zawodu osteopaty nie jest w Polsce szczegółowo uregulowany prawnie. Obecnie osteopaci w Polsce dążą do prawnej reglamentacji zawodu wykonywania zawodu osteopaty w poprzez ustalenie warunków wykonywania zawodu osteopaty, w tym doprowadzenie do uchwalenia ustawy o wykonywaniu zawodu osteopaty i samorządzie zawodowym osteopatów. Dążą również do prawnej ochrony zawodu osteopaty przed osobami nieuprawnionymi do wykonywania tego zawodu.

Zarówno lekarze, jak i fizjoterapeuci podkreślają, iż specyfika udzielania świadczeń z zakresu terapii manualnej wymaga wiedzy i umiejętności wykraczającej poza standardy kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarskim i kierunku fizjoterapia i w związku z powyższym w toku doskonalenia zawodowego podnoszą kwalifikacje i zdobywają wiedzę i umiejętności z tego zakresu. Szkolenia w tym zakresie prowadzone są pod auspicjami towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej i Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej.

Jak bardzo podobał Ci się ten wpis?

Kliknij na gwiazdkę aby ocenić

Średnia ocena 4 / 5. Liczba głosów: 29

Brak głosów. Oceń jako pierwszy!

Wspomagaj się wiedzą innych, bądź na bieżąco!
Dołącz do Facebookowej grupy "Pogadajmy o fizjoterapii"


Jeden komentarz do “Kim jest osteopata i jakie ma uprawnienia?”

 1. „Aby zostać osteopatą najpierw trzeba uzyskać tytuł lekarza medycyny lub fizjoterapeuty na pięcioletnich studiach magisterskich.”

  Należy podkreślić, że prawdopodobnie tylko w Polsce.

  W Kanadzie nie trzeba mieć nawet wykształcenia medycznego przed studiami osteo.
  W Niemczech masażysta może uczyć się osteopatii.
  W Polsce sobie ktoś wymyślił, że tylko lekarze i fizjo… ‍♂️
  W Anglii są normalne studia dzienne, dla każdego.

  Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *