Autor - Piotr Ewertowski

Przepuklina krążka międzykręgowego

Proces niszczenia krążka międzykręgowego – bóle korzeniowe i rzekomokorzeniowe

2456

Przepuklina krążka międzykręgowego Mówiąc o przyczynach uszkodzeń w obrębie kręgu oraz przepuklinach krążka międzykręgowego nie można pominąć zaburzeń neurologicznych, związanych z kompresją krążka na korzeń nerwowy. W celu postawienia prawidłowej diagnozy, należy wcześniej określić różnicę w objawach neurologicznych towarzyszących między kompresją krążka na rdzeń, a jego uciskiem na korzeń nerwowy. Biorąc pod uwagę, że ból […]

Neuromobilizacja - double crush syndrome

Neuromobilizacje nerwowe – double crush syndrome

3868

Neuromobilizacje nerwowe – double crush syndrome Opisując temat neuromobilizacji, należy również opisać czym jest tzw. „double crush syndrome”. Jest to zespół objawów charakteryzujących się podwójnym uszkodzeniem nerwów obwodowych. Pierwsze wzmianki dotyczące tego problemu pojawiły się w 1973 r., wtedy też w testach klinicznych opartych na grupie badanej liczącej 115 osób, zaobserwowano, że w 81 % przypadków […]

Neuromobilzacje nerwów obwodowych

Neuromobilzacje nerwów obwodowych

4

3832

Neuromobilizacje Pacjenci cierpiący na nerwobóle, to stosunkowo częsty problem w gabinecie. Jednak zaskakująco często, szczególnie wśród fizjoterapeutów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z prywatnym gabinetem spotkałem się z zaskoczeniem, kiedy temat schodził z biomechaniki na neurobiomechanikę i neuromobilizacje nerwów obwodowych oraz ich celowości stosowania lub dodania do istniejącej już terapii. Neuromobilizacje stanowią jedną z wielu możliwości […]

Proces niszczenia krążka międzykręgowego - hipermobilność stawowa

Proces niszczenia krążka międzykręgowego – hipermobilność stawowa

5

2178

Problem hipermobilności stawowej w bólach odcinka lędźwiowo-krzyżowego  Wielu autorów podaje, że nadmierna mobilność stawów kręgosłupa będzie sprzyjała powstawaniu dolegliwości bólowych w okolicy lędźwiowej, zaś McGill dodatkowo podaje model zgięcia i rotacji jako najbardziej niszczący włókna pierścienia krążka międzykręgowego.  Z doświadczeń klinicznych dotyczących zaburzeń struktur kręgosłupa opartych na manualnej terapii zawsze stwierdzamy zaburzenia czynnościowe, które mogą […]